#pracujemevregione 

PRÍBEH JEDNEJ "BYTOVKY"
(13.7.2021)

...

Zmeny v Územnom pláne prešli, ale ešte jedna z nich bola vyňatá a neschválená. Ide o druhú bytovku, ktorá "chcela vyrásť" medzi ulicami Hollého a Jednoradovou.

...
Niektorí z nás si pamätajú celý príbeh veľmi dobre, iní potrebujú oživiť súvislosti a históriu výstavby a niektorí sa o problém možno ani nezaujímajú, alebo o ňom nevedia.
V tomto príspevku by som chcel teda pripomenúť cestu, ktorou sme prešli za niekoľko rokov od vtedy, čo sa zbúrala stará budova škôlky na Hollého ulici.

...
Rád by som najskôr upozornil, že aj keď šlo o starú budovu, bola to predsa len škôlka, ktorá pokrývala istú kapacitu detí. Ak dnes vidíme, aký je nedostatok miesta v škôlkach, vnímame tento problém ešte citlivejšie. Mesto sa nemuselo za každú cenu zbavovať pozemku a možno by tam dnes už mohla stáť úplne nová škôlka. Možno tých viac ako 600 000 €, ktoré sa naliali z mestskej kasy do Relax centra, by tu mohli poslúžiť omnoho väčšiemu počtu ľudí, rodín, aj keď si uvedomujem, že by bolo treba hľadať ešte ďalšie zdroje. Stalo sa. Nechajme teda takéto úvahy a poďme pekne po poriadku, ako sa príbeh odvíjal...

 

...

Skočme časovo do júla 2014
Hľadal sa niekto, kto stavebný pozemok odkúpi. Vyvolávacia cena bola stanovená na 30 € za štvorák s tým, že mesto bude musieť na vlastné náklady odstrániť starú budovu (škôlku) - to sa malo stať do 31.12.2014, podľa zmluvy.

 

...

September 2014
Areál bývalej Materskej školy bol za 30 eur za meter štvorcový predaný spoločnosti HANT čo bola suma 251 970 € za pozemok s tým, že "...zbúranie budov bývalej materskej školy bude uhradené z bežných výdavkov." Z 13 prítomných poslancov hlasovalo 13 "za" (M. Bilický, V. Bystrický, R. Caletka, M. Čambal, J. Duffková, M. Honza, R. Hrnčirík, M. Jobus, N. Londarevová, E. Macvaldová, M. Richterová, E. Veselý, J. Vlčej).

 

...

November 2014
HANT sa zaviazal do 3 rokov (s prípadnou úpravou podľa jeho podnikateľských aktivít) realizovať na pozemku stavbu občianskej vybavenosti. Plán bol teda postaviť nejaký supermarket, hovorilo sa o malom Tescu...

 

...

Rok 2015
Mesto Holíč sa s HANT-om dohodlo, že stavba starej Materskej školy bude na náklady mesta odstránená do 31.5.2015.
Mesto stavbu odstránilo a v podstate tri roky sa v tejto veci nedialo nič. Až v marci v roku 2018...

 

...

Marec 2018
HANT prišiel s takýmto zámerom: "Na vlastné náklady zabezpečia výstavbu 33 bytov. Na zostávajúcej časti pozemkov je možné vybudovanie IBV, prípadne garážového komplexu."
Mesto by následne požiadalo o pôžičku zo Štátneho fondu rozvoja bývania a bytový dom odkúpilo.
14 poslancov zo 14 prítomných hlasovalo "za" tieto dve uznesenia (I. Bartošík, R. Caletka, J. Duffková, L. Látalová, N. Londarevová, R. Hrnčirík, J. Hrušecký, P. Ovečka, M. Pollák, J. Štermenský, A. Švrčková, E. Veselý, J. Végh, J. Vlčej):

1.     Mestské zastupiteľstvo v Holíči súhlasí so zámerom výstavby bytového domu s 33 bytovými jednotkami na Hollého ul. v Holíči spoločnosťou HANT Development, a.s,.

2.     Mestské zastupiteľstvo v Holíči súhlasí so zámerom kúpy bytového domu s 33 bytovými jednotkami na ul. Hollého v Holíči za podmienky získania dotácií MDV SR a úveru zo ŠFRB.

Kompetentní, alebo tí, ktorí mali o veciach vedieť (napríklad poslanci) teda vedeli, že nebude žiadna občianska vybavenosť, ale bytovka. 33 bytov. Je to odklonenie od pôvodného zámeru, keď nikto nepočítal s tým, že v zastavanej oblasti budú byty, ale OK, ľudia sa s tým nejako zmierili.

...
Keď im však začala vyrastať bytovka pred očami oprávnene sa pýtali, prečo je tak blízko cesty, prečo na takom veľkom pozemku je vrazená úplne na jeho okraj. Čoskoro však vysvitlo, že zámer je postaviť tam aj ďalšiu bytovku.
Postúpili sme sa v čase už do súčasného volebného obdobia, teda k mestskému zastupiteľstvu, v ktorom pôsobím aj ja a ďalší moji kolegovia poslanci.
...

Vznikla petícia, ktorú podpísalo, podľa mojich informácií, viac ako 200 ľudí. Iniciátor petície proti výstavbe druhej bytovky, pán Ivan Surový ma oslovil a požiadal ma, či s ním neprejdem aspoň činžiak, v ktorom žijem a je v blízkosti spomínanej bytovky. Povedal som mu, že to pre neho spravím - vysvetlili sme spolu ľuďom o čo ide a viacerí to podpísali, ale tiež som mu povedal, že nebudem zháňať iné podpisy (aj keby som tým nič neporušil), pretože ja to vnímam ako občiansku aktivitu a nie moju poslaneckú a nechcel som, aby to bolo takto spájané so mnou.
Odhliadnuc od petície, chodievali za nami, poslancami, občania s tým, aby sme nedovolili postaviť do už aj tak prehustenej obytnej zóny druhú bytovku.

 

...

Október 2019
Plánoval som tému otvoriť na zastupiteľstve, ale predbehol ma poslanec B. Bízek, ktorý sformuloval aj uznesenie, o ktorom žiadal dať hlasovať. Zjednodušene chcel, aby sme sa uznesením zaviazali, že nebudeme uvažovať o zmenách v Územnom pláne tak, aby tam bola ešte druhá bytovka. Na tomto zastupiteľstve som toto uznesenie aj slovne pred hlasovaním podporil a vyjadril som presvedčenie, že to schválime. Tak sa aj stalo. Primátor, aj keď so zjavnou nevôľou, musel dať o tomto uznesení hlasovať. Okrem D. Janečkovej a L. Látalovej, ktoré "sa zdržali" bolo 14 poslancov "za". Teda za to, aby tam druhá bytovka nestála hlasovali I. Bartošík, B. Bízek, Š. Duffek, V. Horák, J. Hrušecký, D. Ivan, M. Jánošík, I. Kepák, M. Kollár, P. Králik, Ľ. Olivová, P. Ovečka, M. Šefčík, P. Štermenský.
Takto poslanci, aj po argumentácii občanov a niektorých poslancov MsZ vyplnili vôľu ľudí. Žiaľ, ten, ktorý sa už neraz prezentoval v zmysle, že nepôjde proti záujmu ľudí, pošliapal vôľu 14 poslancov zo 16 a uznesenie nepodpísal. Uznesenie je totiž platné, ak ho do 10 dní podpíše primátor. A ten tak nespravil.

...

December 2019
Ohľadom bytovky sa na zastupiteľstve strhla živá debata, do ktorej vstúpilo viacero poslancov, aj autor petície, pán Surový a aj primátor. Ten v diskusii prítomných ubezpečil - "...bytovka tam nebude, bude tam niečo, čo problémom nebude." Ale už o niekoľko minút na to v diskusii povedal aj toto: "...môže sa stať, že dole budú 4 vchody polyfunkcie a nad tým 4 poschodia bytovky."
Zamestnankyňa mesta pani Machová, ktorá má tieto veci na starosti sa vyjadrila jasne:
"Táto lokalita je určená pre „vyššiu občiansku vybavenosť“, je určená na obchod, služby, polyfunkčné budovy, školské a predškolské zariadenia, zdravotnícke zariadenia, kultúrne zariadenia – jedna sa o budovy, ktoré sú navštevované verejnosťou."
Pán I. Surový navrhol, aby mesto od spoločnosti HANT časť pozemku odkúpilo späť a využilo to na park s lavičkami, prípadne inú, podobnú vec.
V. Horák a ja sme prosili primátora, aby dal opätovne hlasovať o uznesení, ktoré sme minule prijali 14 hlasmi.
Celú diskusiu uzavrel primátor slovami "Hovorím, že bytovka tu nebude." a dal hlasovať o pôvodnom uznesení. Niektorí poslanci zmenili názor a "za" hlasovali už iba 9 poslanci (Bartošík, Bízek, Duffek, Horák, Hrušecký, Jánošík, Kollár, Olivová, Šefčík. Traja boli proti: Ivan, Janečková a Látalová. Štyria sa zdržali: Kepák, Králik, Ovečka, Štermenský.

...

Február 2020
Primátor k tejto téme otvoril debatu veľmi závažným konštatovaním, ktoré odcitujem: "Prišlo k pochybeniu, neuvedomili sme si, že v susedstve 12 poschodových bytových domov nemôže byť postavený ďalší. Nevšimli si to na výstavbe, ani stavebnom úrade. Bytovka už tam je. Potenciálny investor naplánoval novú bytovku tak, aby vyhovel, aby bola ďalej. Ak nebude súhlas, zostáva pôvodné využitie, môže tam postaviť polyfunkciu."
Takže tam nemala stáť ani tá prvá bytovka a oni ešte presadzovali, alebo stále presadzujú aj druhú. Takže sa povybavovali dodatočne veci tak, ako sa to robí pri čiernych stavbách a je odhodlanie ísť do ďalšieho projektu...


Developer má vždy prevahu nad obyčajnými ľuďmi. A ak mu ide "po ruke" vedenie mesta, je pre neho radosť "podnikať". Upozornil na to v diskusii aj M. Kollár: "K prvej bytovke - v súčasne platnom ÚP je uvedené, že sa tam nebude nič stavať. Tá bytovka tu nemala stáť a má 4 podlažia, mali tam byť len 2. Toto ľudí hnevá, treba trochu úcty."

...

V našej poslaneckej skupine sme sa dohodli, že to nepodporíme, pretože sme chceli vidieť zapracované zmeny v Územnom pláne, ktoré boli pripomienkované na MsZ.
Tu sme boli teda piati proti (Bartošík, Duffek, Kollár, Olivová, Šefčík) a dvaja sa zdržali (Horák a Jánošík).
Rodokmeňáci a "nezávislí" zahlasovali "za". Uznesenie nebolo prijaté, lebo bolo treba 10 hlasov "za" a rodokmeňáci a nezávislí mali dohromady len 9.

...

Jún 2021
Znova sa táto téma otvorila. Zdá sa, že sa bude otvárať dovtedy, kým si "niekto" nepresadí to, čo potrebuje. Žiaľ, mali sme v tom čase rokovanie v NR SR a nemohol som byť účastný na MsZ, ale sledoval som to a výsledku som sa potešil.
To nie Šefčík, na ktorého mnohí ukazujú prstom, ale aj za mojej neprítomnosti viacerí poslanci bojujú za to, aby sa do zastavanej oblasti ďalšia bytovka, či byty s polyfunkciou nepchali. A na tom zastupiteľstve to aj odznelo.
Hlasovaním zmeny v ÚP v tejto lokalite znova neprešli. Z 13 prítomných bolo len 6 "za" (Hrušecký, Janečková, Králik, Látalová, Ovečka, Štermenský). "Proti" boli štyria (Bízek, Duffek, Horák, Kollár) a traja "sa zdržali" (Bartošík, Kepák, Jánošík).Ak by niekto niekedy hľadal prehľad o tom, ako to bolo s tou bytovkou, či bytovkami, tak som to tu prehľadne spracoval. Ak niekto dokola tvrdí, že treba dať ľuďom bývanie, tak ja s tým súhlasím. Ale určite nie nasilu do zastavanej oblasti vtlačiť ďalší bytový dom. Spoločnosť HANT dostala možnosť postaviť jednu bytovku na Hollého, ďalší pozemok na výstavbu na ulici Márie Terézie.

...
Neviem, či je tých 150 žiadostí o byty len od obyvateľov Holíča alebo aké percento je z toho žiadostí "zvonku". Treba povedať, že mesto má už asi 300 nájomných bytov. Nie je to málo. S niektorými nájomcami som sa bavil a tiež som sa bavil s primátorom Senice o politike nájomného bývania. Aj on mi potvrdil, že nie je pre mesto výhodné "donekonečna" navyšovať počet nájomných bytov, pretože tieto starnú, je s nimi čoraz viac problémov, ktoré mesto nemá kapacity riešiť k spokojnosti obyvateľov. Vznikajú nezrovnalosti, spory... Ani s nájomným bývaním to nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad prezentuje. Ak niekto do svojho statusu ohľadom zničených domov na Morave napíše niečo v tom zmysle, že tam berie ľuďom strechu nad hlavou tornádo a u nás poslanci a naráža pri tom na to, že sa mu (zatiaľ) nepodarilo ulahodiť developerovi v súvislosti so spomínanou bytovkou, tak tento človek len tupo zneužíva nešťastie ľudí na štvanie iných voči poslancom. Verte, že nám, poslancom, nikto nič neplatí za to, aby sme konali tak, ako konáme. Nikto na nás netlačí. My len premýšľame, komunikujeme s ľuďmi a chceme vyplniť ich vôľu.

...
Treba povedať, že primátor sa oháňa tým, ako chce vyhovieť ľuďom, ale opak je pravdou. Najskôr sa vyjadrí, že "Bytovka tu nebude", ale robí všetko pre to, aby sa to tomu HANTU povolilo.

...

Téma prekladiska MLC mohla byť dávno zmietnutá zo stola - to by ale on nesmel stále dávať relevanciu tejto téme a vyťahovať tu nejaké "benefity". Ani jeho, ani jeho zástupkyňu (aj keď som ju na to vyzýval) som nepočul zaujať rázne stanovisko "proti". Napriek petícii podpísanej viac ako 5 000 ľuďmi si idú svoje. Pamätáte si ako sa petíciou, ktorú podpísalo viac ako 2 000 ľudí, zastavil zámer dvoch bratov voziť do katastra mesta na skládku Bresty nebezpečný odpad?

...
Niekomu bolo lepšie, keď mu nikto nehľadel na prsty. Vyhovieť občanom? A tomu ešte niekto v Holíči verí? Veď sa pozrime na skutky - tie hovoria o tom, ako prejsť občanom cez rozum. Skládka nebezpečného odpadu, MLC prekladisko a koniec koncov aj tá bytovka. Skutočne sú to záujmy občanov?