Vzdelanie

2005 – 2009  Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci – rozširujúce pedagogické štúdium, predmet matematika

1996-2002     Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov fyzika, technická výchova 

1992 – 1996  Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča

Doplnkové vzdelanie
2013 Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 


Pracovné skúsenosti

2002 -2016 Gymnázium Jána Bosca v Šaštíne-Strážach – učiteľ         
2016/2017 Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky – učiteľ 
Od 2017/2018 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka v Skalici - učiteľ


Ďalšie znalosti, kompetencie, aktivity

 • Aktívny šachista – účinkovanie v 2., 3. a v 4. lige SR
 • Šachový tréner
 • Vedenie šachových tréningov detí a mládeže v Šaštíne-Strážach pri GJB, v Malackách pri Spojenej škole sv. Františka Assiského, v Holíči pri CVČ Holíč a pri Gymnáziu F. V. Sasinka v Skalici
 • Organizátor a riaditeľ šachového turnaja Memoriálu Štefana Gürschinga v rapid šachu v Šaštíne-Strážach – 12 úspešných ročníkov
 • Vedenie Šachového klubu Holíč ako predseda klubu od roku 2006 do súčasnosti
 • Založenie a manažovanie činnosti Šachového klubu Gymnázium Šaštín-Stráže (počas 10 rokov) 
 • Vedenie turistického krúžku na Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne-Strážach, na Spojenej škole sv. Františka Assiského v Malackách a na Gymnáziu F. V. Sasinka v Skalici
 • Vedenie žiackeho spevokolu pri Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne-Strážach 
 • Krížová cesta za nenarodené deti – vlastná publikácia (vydalo Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004)
 • Vytváranie vlastnej blogerskej stránky www.sefcik.eu – od roku 2010 (2004 – 2010 úspešný bloger na sme.sk – v prvej desiatke blogerov podľa hodnotenia čitateľov)
 • Šéfredaktor časopisu Farnosti Holíč – Kvapka (2017 - 2020)
 • Šéfredaktor občasníka Slobodný Holíč (2018 - 2020)
 • Redaktor a neskôr šéfredaktor študentského časopisu Modality (počas vysokoškolských štúdií na FHPV PU)
 • Člen Akademického senátu FHPV PU – zástupca študentov
 • Poslanec Obecného zastupiteľstva v rodných Bijacovciach (1998 – 2002)
 • Poslanec Mestského zastupiteľstva v Holíči (2018 - ...) 
 • Autor scenárov a moderátor estrádnych, spoločenských, zábavných programov (v rodnej obci aj na Katedre fyziky FHPV PU) 
 • Prednášajúci na Púti zaľúbených v Šaštíne-Strážach (svedectvo o rodine) 
 • Prednášajúci pre šachových trénerov (Bratislava) na tému „Som šachista, ale v prvom rade človek“ 
 • Moderátor osláv 15. výročia pridelenia štatútu mesta Šaštíne-Strážam
 • Moderátor osláv 20. výročia založenia Centra voľného času v Šaštíne-Strážach
 • Moderátor akcií Deň zdravia, diskusie v rámci Dňa zdravia, Vianočného koncertu v Šaštíne-Strážach
 • Spoluorganizátor, moderátor a rečník zhromaždení „Za slušné Slovensko“ v Skalici
 • Organizátor a moderátor diskusie k 30.výročiu Nežnej revolúcie (november 2019, hostia: František Mikloško, Eugen Korda a František Neupauer) 
 • Účinkovanie v ochotníckom divadle v rodných Bijacovciach (v dvoch divadelných hrách) a v Popudinských Močidľanoch (v divadelnej hre „Diagnóza život“ v hlavnej úlohe lekára) 
 • Lektor a akolyta vo Farnosti Holíč
 • Prednášajúci v programe prípravy snúbencov na vstup do manželstva v rámci Skalického dekanátu 
 • Bezpríspevkový darca krvi

Rodinný stav a rodina 

Ženatý od roku 2001, štyri deti – synovia Oliver a Marek (20 rokov), dcéra Liana (14 rokov), syn Ruben (2)