List synovi (21): "PROCEDURÁL"

Dizajn bez nzvupng

Ahoj Ruben!

Vstupujeme do veľkonočného obdobia. Už druhýkrát po sebe budeme mať Veľkú noc bez sprístupnenia svätých omší. Ako kresťana ma to trápi. Viem však, prečo to tak je – pre zákaz zhromažďovania a riziko šírenia nákazy. Na druhej strane verím, že už čoskoro sa do kostolov na omše vrátime. Krivky hospitalizovaných, pozitívnych na Covid-19, aj tá najsmutnejšia krivka, ktorá hovorí o počte úmrtí, pozvoľna klesajú. A naopak, počty zaočkovaných ľudí neustále rastú.

V utorok bol v NR SR predkladať nejaký zákon aj Eduard Heger – minister financií a zastupujúci minister zdravotníctva v jednej osobe. Keď skončil, vybehol som za ním z pléna a venoval mi pár minút svojho času. Pýtal som sa ho na otázku prístupu veriacich ľudí do kostolov. Zhodli sme sa na tom, že je absurdné, ak si niekto myslí, že Edo Heger, Marek Krajčí, či Igor Matovič, Milan Krajniak, alebo prof. Vladimír Krčméry a ďalší, netúžia po tom, aby sa prístup k duchovnej službe dostal na úroveň spred pandémie.
Edo Heger mi povedal, že rokoval aj s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Chcú spraviť všetko pre to, aby sa to – vzhľadom na zlepšujúcu situáciu – čím skôr pretavilo aj do uvoľnenia opatrení v oblasti, ktorá je pre veriacich ľudí veľmi citlivá. Vysvetlil mi však, že to nebude možné úplne uvoľniť už na Veľkú noc, ktorá je za dverami...

V stredu ráno som prišiel do NR SR na rokovanie. Zapol som počítač a zbadal som novinársky článok, ktorý hovoril o tom, že sa vláda uzniesla na otvorení kostolov počas Veľkej noci pre individuálnu návštevu, spovede veriacich... Potešil som sa. Určite nás delí, pri zodpovednom prístupe a hygienických opatreniach, pár týždňov od toho, že sa do kostolov postupne vrátime aj na omše.

Synček môj, prečo ti to takto píšem? Lebo sa v stredu udialo v parlamente niečo, čo znova v ľuďoch naštartovalo nenávisť, z jednej i druhej strany názorového spektra. Bombardujú aj mňa. Treba povedať, že niektorí sa slušne opýtajú, iní hlava-nehlava človeku naložia, koľko sa naňho vmestí. A keďže nemám kapacitu s každým individuálne komunikovať, tak vysvetľujem, čo sa stalo radšej takto, prostredníctvom listu, ktorý píšem tebe.

Po udalostiach, ktoré som už opísal vyššie, prišlo v pléne hlasovanie o jedenástej. S procedurálnym návrhom sa prihlásil opozičný, v súčasnosti nezaradený, poslanec Taraba, ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátke ĽSNS. Jeho procedurálny návrh (napíšem ho bez odôvodnenia), ktorý predniesol, znel takto: (...) tak vás chcem poprosiť, aby ste dali hlasovať o tom, že parlament zaviaže Vládu Slovenskej republiky, aby bolo v nasledujúcich dňoch umožnené konanie veľkonočných bohoslužieb aspoň vo vonkajších priestoroch pri dodržaní minimálnych odstupov a hygienických opatrení.

Čo je vlastne procedurálny návrh z právneho hľadiska? To upravuje Rokovací poriadok, ktorý ho definuje v jednom z paragrafov takto:
§ 34 Procedurálny návrh
(1) Poslanci majú právo podávať procedurálny návrh, ktorý sa týka spôsobu prerokúvania veci, časového a vecného postupu rokovania národnej rady s výnimkou hlasovania o veci samej. Vystúpenie poslanca, v ktorom podáva procedurálny návrh, môže trvať najviac jednu minútu.
(2) Podanie procedurálneho návrhu poslancom sa začína podaním návrhu k spôsobu prerokúvania veci, časovému a vecnému postupu rokovania národnej rady a následne poslanec uvedie dôvody podania procedurálneho návrhu; písomne vyhotovený procedurálny návrh odovzdá poslanec predsedajúcemu bezprostredne po jeho prednesení.

Tarabov "výlev" teda nebol žiaden procedurálny návrh. Preto porušil Rokovací poriadok aj podpredseda parlamentu Blanár zo Smeru, ktorý vôbec o veci nemal dať hlasovať. Teda tým, že sme vôbec o takom niečom hlasovali, sme išli proti Rokovaciemu poriadku. Parlament nemôže zaviazať Vládu SR procedurálnym návrhom k ničomu. Som presvedčený, že Taraba toto vedel, ale vie aj to, že tomu množstvo jeho fanúšikov nerozumie, nevidí do toho a teda to bola z tohto pohľadu čistá populistická manipulácia.

Aj keď tento "procedurál" schválený bol, je bezzubý a nemá absolútne žiaden význam. Jediným cieľom bolo rozšírenie nenávisti voči poslancom vládnej koalície. Osobne som sa pri hlasovaní zdržal. Tak som sa rozhodol po tých 20 sekundách, ktoré som na to rozhodovanie pri hlasovaní mal. Takto som to vyhodnotil. Dôverujem vláde, konzíliu odborníkov a viem, že sa budú v sprievode opatrnosti, zodpovednosti a hygienických opatrení, snažiť nielen kostoly, ale aj kiná, divadlá, obchody, športoviská, gastro prevádzky, hotely, služby... postupne otvárať. Nie, žiaden "procedurál" nemá najmenšiu šancu to nijakým spôsobom urýchliť ani spomaliť. Takéto udičky opozície tu budú stále. Vždy budú provokovať a štvať ľudí proti nám. Vyhovuje im to, že ľudia do procesov nevidia, že tomu nerozumejú. Tým ľuďom to nemám za zlé, nemôže tomu rozumieť a vedieť o tom každý. Negatívne vnímam človeka, ktorý neváha porušiť Rokovací poriadok, len aby nás, poslancov koalície rozhádal, rozbil, tým, že ľudí poštve proti nám.

Ruben, ja osobne som tiež robil kroky pre to, aby som apeloval na vládnych predstaviteľov, hlavného hygienika ohľadom otvárania kostolov. A robilo to viacero poslancov nášho klubu. Rešpektujeme však, že nie sme ani virológovia, ani epidemiológovia, jednoducho rešpektujeme odborníkov a dôverujeme rozhodnutiam tých, ktorí to majú v rukách. Napriek všetkému dúfam, že sa už čoskoro budeme môcť v krásnu slnečnú nedeľu dopoludnia vybrať celá rodinka spoločne na svätú omšu a sláviť ju v našom farskom spoločenstve v kostole...

Tvoj ocko